Hơn 1.260 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà ở Đồng Nai

Hơn 1.260 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà ở Đồng Nai

Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai), tính đến hết tháng 1/2020, toàn tỉnh đã có 1.266 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 25.000 kWp.

hình minh họa hệ thống điện mặt trời áp mái tôn

Nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà.
Trong số 1.266 khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà có 1.056 hộ dân, còn lại là các doanh nghiệp và tổ chức khác.

PC Đồng Nai đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng điện mặt trời mái nhà; tích cực hỗ trợ, tư vấn các hộ dân, tổ chức, doanh nghiệp lắp đặt, sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh.

Các khách hàng mới có nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà cần đăng ký với điện lực để được tư vấn về kỹ thuật và công suất lắp đặt, tránh trường hợp người dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà nhưng không bán được cho ngành Điện do lưới điện ở khu vực lắp đặt bị quá tải.

Năm 2019, sản lượng điện tiết kiệm của tỉnh Đồng Nai đạt 321 triệu kWh, tương đương 2,32% sản lượng điện thương phẩm.

Chia sẻ