Liên hệ

ARES TECHNOLOGY VIETNAM

  • Địa chỉ: 20 – 22 Đường số 6 Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Tp.HCM
  • Điện thoại: (028) 2229 5345 – 2242 6639
  • Fax: (028) 3962 5086
  • Hotline: 0829 888 848
  • Email: ups@ares.com.vn
  • Website: arestech.vn / ares.com.vn
  • Facebook: https://www.facebook.com/PhanPhoiUpsAres

Phòng Kinh doanh

Phòng kỹ thuật

Phòng bảo hành

LIÊN HỆ